DAFABET | สอนเดิมพันหวยไทย (หน้ามือถือ)


กดไอคอน “v” เพื่อเลือกประเภทเดิมพัน “สามตัว”
– สามตัวบน (พื้นฐาน) : คลิกตัวเลขในตารางที่กำหนดให้
– สามตัวบน (ป้อนด้วยตนเอง) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(อัพโหลดไฟล์ได้)
– สามตัวบน (บรรทัดฐาน) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(กำหนดหลักด้วยตนเอง)
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 950

– สามตัวโต๊ด (พื้นฐาน) : คลิกตัวเลขในตารางที่กำหนดให้
– สามตัวโต๊ด (ป้อนด้วยตนเอง) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(อัพโหลดไฟล์ได้)
– สามตัวโต๊ด (บรรทัดฐาน) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(กำหนดหลักด้วยตนเอง)
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 158.3334

– เลขหน้า 3 ตัว (พื้นฐาน) : คลิกตัวเลขในตารางที่กำหนดให้
– เลขหน้า 3 ตัว (ป้อนด้วยตนเอง) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(อัพโหลดไฟล์ได้)
– เลขหน้า 3 ตัว (บรรทัดฐาน) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(กำหนดหลักด้วยตนเอง)
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 450

– เลขท้าย 3 ตัว (พื้นฐาน) : คลิกตัวเลขในตารางที่กำหนดให้
– เลขท้าย 3 ตัว (ป้อนด้วยตนเอง) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(อัพโหลดไฟล์ได้)
– เลขท้าย 3 ตัว (บรรทัดฐาน) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(กำหนดหลักด้วยตนเอง)
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 450

กดไอคอน “v” เพื่อเลือกประเภทเดิมพัน “สองตัว”
สองตัวบน (พื้นฐาน) : คลิกตัวเลขในตารางที่กำหนดให้
– สองตัวบน (ป้อนด้วยตนเอง) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(อัพโหลดไฟล์ได้)
– สองตัวบน (บรรทัดฐาน) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(กำหนดหลักด้วยตนเอง)
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 95

– สองตัวล่าง (พื้นฐาน) : คลิกตัวเลขในตารางที่กำหนดให้
– สองตัวล่าง (ป้อนด้วยตนเอง) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(อัพโหลดไฟล์ได้)
– สองตัวล่าง (บรรทัดฐาน) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(กำหนดหลักด้วยตนเอง)
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 95

– สองตัวโต๊ด (พื้นฐาน) : คลิกตัวเลขในตารางที่กำหนดให้
– สองตัวโต๊ด (ป้อนด้วยตนเอง) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(อัพโหลดไฟล์ได้)
– สองตัวโต๊ด (บรรทัดฐาน) : กรอกตัวเลขด้วยตนเอง
(กำหนดหลักด้วยตนเอง)
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 47.5

เลือกประเภทเดิมพัน “เลขวิ่ง
– วิ่ง 3 ตัวบน (พื้นฐาน) : คลิกตัวเลขในตารางที่กำหนดให้
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 3.2835

เลือกประเภทเดิมพัน “น้ำเต้าปูปลา”
– น้ำเต้าปูปลา (พื้นฐาน) : คลิกไอคอน “ปลา กุ้ง ปู” ที่กำหนดให้
* อัตราจ่าย เดิมพัน 1 บาทจ่าย 3.1666

เลือกประเภทเดิมพัน “ซุปเปอร์กำถั่ว”
เลือกเดิมพันในตาราง (FAN, Nim, Kwok, ใหญ่, เล็ก, คี่, คู่)
* อัตราจ่ายสามารถดูได้ที่หน้าเดิมพัน

สมัครสมาชิก คลิก!