DAFABET | สอนเดิมพันไฮโล (AE)


ขั้นตอนที่ 1 : ล็อคอินเข้าสู่ระบบ กดเมนู “ดีลเลอร์สด”

ขั้นตอนที่ 2 : กดเดิมพันที่ห้อง “ดีลเลอร์สด AE”

ขั้นตอนที่ 3 : กดที่ “ASIA” และเลือกเดิมพันที่ “ลูกเต๋า”

ขั้นตอนที่ 4 : เลือกประเภทการเดิมพัน (ไฮโล)
4.1. เลือกประเภทการเดิมพัน “ต่ำ (4-10)”
4.2. เลือกราคาเดิมพัน ขั้นต่ำ 50 บาท
4.3. กดยืนยันการเดิมพัน
4.4. วางเดิมพันสำเร็จ

4.1. ประเภทการเดิมพันและอัตราจ่าย
– ต่ำ (4-10) หมายถึง ลูกเต๋า 3 ลูก มีแต้มรวม 4 – 10 แต้ม (อัตราจ่าย 1 เท่า)
– สูง (11-17) หมายถึง ลูกเต๋า 3 ลูก มีแต้มรวม 11 – 17 แต้ม (อัตราจ่าย 1 เท่า)
– คี่ หมายถึง ผลรวมของลูกเต๋าออกคี่ (อัตราจ่าย 1 เท่า)
– คู่ หมายถึง ผลรวมของลูกเต๋าออกคู่ (อัตราจ่าย 1 เท่า)

– เลขเบิ้ล หมายถึง ลูกเต๋า 2 ใน 3 ลูก ผลออกเลขเหมือนกัน
เช่น 2 2 1, 3 3 2, 4 4 5 (อัตราจ่าย 8 เท่า)
– เลขตอง แบบไม่เจาะจง หมายถึง ลูกเต๋า 3 ลูก ผลออกเลขเดียวกัน 3 ลูก เลขไหนก็ได้
(อัตราจ่าย 24 เท่า)
– เลขตอง แบบเจาะจง หมายถึง ลูกเต๋า 3 ลูกออกเลขเดียวกัน 3 ลูก
เช่น เดิมพัน 1 1 1 ออกผล 1 1 1 (อัตราจ่าย 50 เท่า)

– 4 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 50 เท่า)
– 5 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 18 เท่า)
– 6 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 14 เท่า)
– 7 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 12 เท่า)
– 8 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 8 เท่า)
– 9 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 6 เท่า)
– 10 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 6 เท่า)
– 11 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 6 เท่า)
– 12 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 6 เท่า)
– 13 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 8 เท่า)
– 14 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 12 เท่า)
– 15 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 14 เท่า)
– 16 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 18 เท่า)
– 17 หมายถึง เดิมพันผลรวมลูกเต๋า 3 ลูก เท่ากับ 4 แต้ม (อัตราจ่าย 50 เท่า)

– 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6
3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 4,6 | 5,6
หมายถึง เดิมพันแต้มลูกเต๋า 2 ใน 3 ลูก ออกเลข 1,2 | 1,3 | …. 4,5 | 5,6 (อัตราจ่าย 5 เท่า)

– หนึ่ง | สอง | สาม | สี่ | ห้า | หก
หมายถึง เดิมพันลูกเต๋าออกเลข 1,2 … 5,6 (อัตราจ่ายเท่ากับเลขที่เดิมพัน)
(1 ลูก จ่าย 1 เท่า, 2 ลูก จ่าย 2 เท่า, 3 ลูก จ่าย 3 เท่า )

ขั้นตอนที่ 5 : เดิมพันสำเร็จ

สมัครสมาชิก คลิก!